0731 036 795. SUNĂ ACUM.

Audit

Audit financiar, audit statutar:

  • - auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate;
  • - activități de audit intern;
  • - activități de audit extern;
  • - auditarea proiectelor finanțate din fonduri structurale în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit;
  • - revizuirea situațiilor financiare istorice;
  • - asistență la întocmirea situațiilor financiare consolidate;
  • - servicii conexe conform Standardelor Internaționale de Control al Calității;
  • - asistență la implementarea procedurilor de control intern.

 

Audit financiar.

Auditul financiar presupune exminarea situațiilor financiare în vederea exprimării unei opinii independente, compentente și pertinente asupra imaginii fidele a acestora.

Auditorul poate confirma faptul ca situațiile financiare cuprind informații corecte despre poziția financiară și performanțele societății, informații utile pentru o vastă sferă de utilizatori interesați.

Echipa noastră, formată din profesioniști, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, asigură servicii competente în vederea realizării unui audit de calitate ce se va concretiza printr-un raport de audit întocmit conform standardelor internaționale de audit, raport ce va conține atât constatările auditorilor, cât și recomandările acestora.

 

Audit intern.

Auditul intern presupune examinarea activităților societății, în vederea unei evaluări independente a managementului acesteia, a riscurilor societății și a procedurilor aplicate la nivel de societate.

Auditul intern poate fi organizat și exercitat atât de persoane angajate, cât și de persoane din exterior specializate și autorizate C.A.F.R.

Lasă echipa noastră să te "elibereze" de responsabilitățile organizării politicilor și procedurilor contabile, a monitorizării controlului intern și identificării riscurilor.

Vrei cele mai bune servicii pentru firma ta?