0731 036 795. SUNĂ ACUM.

Contabilitate

Sub deviza ’Toate hârtiile firmei tale le ținem în ordine. Desăvârșită’’, serviciile contabile pe care echipa noastră le oferă sunt:

 • ținem evidența contabilă cu întocmirea tuturor jurnalelor și registrelor cerute de legislația în vigoare (întocmirea jurnalelor de vânzări și cumpărări, întocmirea registrului de casă și bancă; întocmirea Balanței de verificare lunare, ținerea registrelor obligatorii (Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare, Registrul de evidență fiscală etc);
 • întocmirea contabilității primare (NIR, registru de casă, bonuri de consum, etc);
 • oferim servicii de contabilitate financiară și de gestiune (gestiunea mărfurilor, a materiilor prime, produse finite, etc);
 • verificarea contabilității și a situațiilor financiare;
 • supravegherea contabilității prin instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare și circuitul acestora în cadrul societății, verificarea lunară a înregistrărilor făcute de client, stabilirea obligațiilor de plată lunare și trimestriale, întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale conforme cu situațiile contabile, elaborarea balanței de verificare lunare, întocmirea registrelor lunare obligatorii, etc.;
 • calculul impozitului pe profit/venit; TVA de plata sau de rambursat, întocmirea ordinelor de plată privind obligații de plată către autoritățile statului;
 • optimizarea obligațiilor de plată și soluții pentru minimizarea acestora în conformitate cu legile în vigoare;
 • întocmim dosarul de personal conform Legii 53/2003 - Codul Muncii (contracte de munca, decizii, acte adiționale, adeverințe, ștate, pontaje, etc.)
 • întocmim Registrul de Mijloace Fixe și calculul amortizării;
 • ținem evidența analitică și sintetică a furnizorilor și clienților;
 • refacerea evidenței contabile prin corectarea erorilor de înregistrări contabile, corectarea erorilor de calcul al taxelor și impozitelor, refacerea declarațiilor fiscale în conformitate și evidențele contabile;
 • întocmim, certificăm și depunem la organele abilitate a situațiilor financiare semestriale și anuale;
 • întocmirea și depunerea declarațiilor lunare/trimestriale și altor situații cerute de legislația în vigoare;
 • întocmirea bilanțurilor de lichidare;
 • obținerea certificatului fiscal de la Administrația Financiară și reglarea fișei de evidență pe plătitor;
 • oferim asistență în cazul controalelor (Administrația Financiară, Inspecția Fiscală, etc);
 • oferim consultanță privind legislația financiară contabilă și fiscală în vigoare.

Vrei cele mai bune servicii pentru firma ta?